ฮิต: 223
 การประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการเช่าอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
0000

    วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินงานเกี่ยวกับการเช่าอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้จัดสรรงบประมาณค่าอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ครั้งที่ 1 เพื่อเบิกจ่ายให้แก่โรงเรียน เป็นเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562) ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นครูผู้ดูแลระบบอินเตอร์เน็ต และหรือเจ้าหน้าที่พัสดุของโรงเรียน ณ หอประชุมวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2