ฮิต: 447
  ประธานพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ประจำปีการศึกษา 2561
0000

    วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัยของนักเรียนและได้ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย