ฮิต: 80
  การประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
0000

    วันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 เพื่อชี้แจงการดำเนินการจัดกิจกรรมงานวันครู ครั้งที่ 63 บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2