ฮิต: 83
  ร่วมงานเนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี" ประจำปี 2562
0000

    วันที่ 12 มกราคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมงานเนื่องในโอกาส "วันเด็กแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี" ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัยอันดี มีทักษะในการใช้ชีวิต โดยมีนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลาง จังหวัดชลบุรี