ฮิต: 221
  งานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562
DSC 0000

    วันที่ 16 มกราคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดงานวันครู ครั้งที่ 63 ประจำปี 2562 "คุณธรรมนำครูไทย สร้างเด็กไทยหัวใจซื่อตรง" โดยมี ท่านนายกวินัย คุ้มครอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเก่า ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 โดยมีกำหนดการดังนี้ ช่วงเช้า นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการ และบุคคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุ จำนวน 67 รูป ต่อด้วยพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา.....

 ดังนี้ รางวัลครูจิตอาสา ,รางวัลครูดีในดวงใจ ,รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2561 (ศึกษานิเทศก์) ,รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการศึกษา "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2561 ,รางวัลครูผู้สอนดีเด่น ,รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอาวุโส ,รางวัลโรงเรียนดี และครูดีไม่มีอบายมุข และทุนมูลนิธิทวี บุณยเกตุ แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านทับร้าง (ขอขอบคุณภาพจาก ทีมงานประชาสัมพันธ์ทุกท่าน) สามารถดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ ช่วงเช้าตักบาตร https://bit.ly/2Rvefk2 ช่วงพิธีมอบรางวัล https://bit.ly/2RvFafw  บรรยากาศภายในงาน https://bit.ly/2MdXd3W