ฮิต: 121
  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา
0000

    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตลาดนัดแรงงานอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษาร่วมกับศูนย์ประสานงานผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ระดับภาค 6 แห่ง อาชีวศึกษาชลบุรี และสำนักงานจัดงานจังหวัดชลบุรี ดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ "EEC's Chonburi : Job IT & Career Fair" ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี โดยมีดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด