ฮิต: 1485

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์แนบ Link