ฮิต: 73
  ร่วมพิธีเปิดอาคารหอประชุมและโรงอาหาร และพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา รร.อนุบาลบ่อทอง
0000

    วันที่ 7 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดอาคารหอประชุมและโรงอาหาร และพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา และเป็นตัวแทนรับมอบโฉนดที่ดิน เนื้อที่ประมาณ 70 ตารางวา มูลค่า 460,000 บาท โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวนทั้งสิ้น 14,290,000 บาท เป็นอาคาร คศล 2 ชั้น ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 40 เมตร ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี