ฮิต: 82
  การประชุม และสรรหาคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุม และสรรหาคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 เพื่อดำเนินการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ตามพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 ตามมาตรา 35 และมาตรา 38 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2