ฮิต: 121
  ประธานรับมอบ ลานธรรม โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข
0000

    วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานรับมอบ ลานธรรม ของโรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข ซึ่งได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 60,000 บาท จากนางวีนัส มงคลากร เพื่อสร้างลานธรรมให้กับโรงเรียนไว้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาต่อไป ณ โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุข อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี