ฮิต: 2676

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565

 แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2565  detail3

        รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        > ตุลาคม 2564

 

        รายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
        > ตุลาคม 2564

 
 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน  detail3
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2564  detail3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564

 แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564  detail3
 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน  detail3
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563  detail3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563

 แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563  detail3
 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน  detail3
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562  detail3

 แผนการใช้งบประมาณประจำปี 2562 

 แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562   detail3

 รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณ พ.ศ. 2562

  detail1
 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561    detail3