ฮิต: 14638

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566

 

รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2566

  • รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) และ รอบ 6 เดือนหลัง เฉพาะไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)

 

 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2565