ฮิต: 1320

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563

 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต

  
  • ไตรมาสที่ 1/2562
   down1
  • ไตรมาสที่ 2/2562
   down1
  • ไตรมาสที่ 3/2562
   down1
  • ไตรมาสที่ 4/2562
   down1
 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561    detail3