ฮิต: 8091

   การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 

>> นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล       detail3

 

>> การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล   detail3

 

>> หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล         detail3

 

>> รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี   detail3