ฮิต: 3775

แผนการดำเนินงานของ สพป.ชลบุรี เขต 2 

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2565

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2564

detail3
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2563
แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563  detail3
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี 2563 รอบ 6 เดือน detail3
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2562
detail3

แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2562 

  detail3

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ปี 2562 

  detail3

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2561 

  detail3