ฮิต: 100
  พิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ"
0000

    วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีส่งมอบอาคารโรงอาหารโครงการ "อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ" จากมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ณ โรงเรียนบ้านบึงตะกู อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะมีวัตถุประสงค์เพื่อจะพัฒนาเด็กไทยในด้านโภชนาการ และสุขลักษณะที่ดีด้านอาหาร ด้วยการสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารที่ได้มาตรฐานและถูกสุขลักษณะ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 90 แห่งทั่วประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 - 2562 ซึ่งโรงอาหารโรงเรียนบ้านบึงตะกูนับเป็นโรงอาหารลำดับที่ 107 ของโครงการ