ฮิต: 1239

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของ สพป.ชลบุรี เขต 2

1> แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 

2> รายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 

 

2> ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน 

 

3> ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2562