ฮิต: 660

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 

>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี   detail3
 
>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต