ฮิต: 160
 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ครั้งที่ 14 "สามมุขเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562
0000

    วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 14 "สามมุขเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตชลบุรี)