ฮิต: 125
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเขาใหญ่ โรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ และติดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และได้พบปะคณะครู บุคลากร และนักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน