ฮิต: 387
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ
0000

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร และคณะ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ...

เพื่อติดตามนโยบายของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ และการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN โดยมีนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา เป็นผู้บรรยายสรุป การนำนโยบายสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม ตึกช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)