ฮิต: 103
 การประชุมคณะกรรมการจัดทำ VTR งานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562
0000

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ VTR งานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2