ฮิต: 191
กศน.ชลบุรี ขอใช้อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี 2
000

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวต้อนรับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการประชุมประจำเดือนสัญจรสำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2