ฮิต: 205
  ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.อ่างทอง เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา
0000

วันที่ 13 กันยายน 2562 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการนิเทศติดตามเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เกี่ยวกับการนิเทศภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2