ฮิต: 245
MOU รองผอ.สพท.และศึกษานิเทศก์
000

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานในหน้าที่ (MOU)ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบ Conference ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1