ฮิต: 63
ต้อนรับคณะจากโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
001 fweb
 

วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2