วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นำโดย นายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ออกตรวจเยี่ยมการทดลองจัดการศึกษาทางไกลผ่านโทรทัศน์ระบบดิจิทัล รวมทั้งโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม เว็บไซต์และแอปพลิเคชั่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ช่วงก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อจัดเก็บข้อมูลและรับทราบปัญหา