ฮิต: 561
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
0000

    วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ...

และได้มีการมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ดังนี้ 1) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย ได้แก่ นางปราณี หนูขาว, นางทองเพียร พลนาค และนางสาวสำอางค์ สุดสะอาด 2) มอบใบประกาศเชิดชูเกียรติผู้นำคุณประโยชน์ให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2560 ให้แก่ นางวจี เสริมศักดิ์ศศิธร 3) มอบเกียรติบัตร รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศระดับเหรียญทอง นายธนู วุฒิเกียรติไพบูลย์ ผอ.รร.วัดหนองกาน้ำ 4) มอบเกียรติบัตร ผลการสอบ O-NET ให้แก่นักเรียนโรงเรียนที่ได้รับคะแนนสูงกว่าระดับประเทศ และคะแนนเต็มร้อย เพื่อเป็นกำลังใจ และแสดงความยินดี ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2