ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ที่จะรื้อถอน โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด, โรงเรียนวัดโป่งตามุข และโรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู 2500) รายละเอียดตามไฟล์แนบ Link

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (ตำแหน่ง ยาม ครั้งที่ 6) รายละเอียดตามไฟล์แนบ Link

ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (ตำแหน่ง ยาม ครั้งที่ 6) รายละเอียดตามไฟล์แนบ Link

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในการสอบคัดเลือกพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์แนบ Link

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รายละเอียดตามไฟล์แนบ Link