12082565

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 สพป.ชลบุรี เขต 2
6

วันที่ 8 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 สพป.ชลบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 1 สพป.ชลบุรี เขต 2
6

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 1 ณ โรงเรียนวัดสุวรรณารัญญิกาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 1 สพป.ชลบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 4 สพป.ชลบุรี เขต 2
6

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ในการจัดกิจกรรมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 4 ณ โรงเรียนวัดหนองสังข์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 4 สพป.ชลบุรี เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 สพป.ชลบุรี เขต 2
6

วันที่ 7 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ และโรงเรียนวัดพานทอง อ.พานทอง จ.ชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 สพป.ชลบุรี เขต 2