ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
0000

    วันที่ 16 สิงหาคม 2561 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (12 ห้องเรียน) ตามแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 11,318,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนวัดทรงธรรม

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

  ร่วมงานประชุมเพลิงบุตรชายนายไพบูลย์ ศุภพิชน์ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ
0000

    วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมงานประชุมเพลิงเด็กชายเกียรติรัตน์ ศุภพิชน์ บุตรชายนายไพบูลย์ ศุภพิชน์ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ โดยมีนายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน และมีการมอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในกลุ่มบ่อทอง จำนวน 26 โรงเรียน ณ วัดเขาดินมังกรทอง ตำบลเกษตรสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมงานประชุมเพลิงบุตรชายนายไพบูลย์ ศุภพิชน์ ผอ.โรงเรียนบ้านขุนชำนาญ

  ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองปริง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
0000

    วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองปริง อำเภอบ่อทอง สถานศึกษาในสังกัด เพื่อกำกับดูแลสถานศึกษาในเขตพื้นที่ในการบริหารการจัดการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน พร้อมให้ขวัญกำลังใจแก่ครู นักเรียนในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองปริง

  ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบพื้นที่เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
0000

    วันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบพื้นที่เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยได้รับการสนับสนุนโครงการจากบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ได้มาทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) ได้มาพัฒนาพื้นที่และปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เช่น การปลูกผัก เลี้ยงปลา เป็นต้น ณ โรงเรียนบ้านคลองโค

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบพื้นที่เกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง