ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
0000

      วันที่ 13 ตุลาคม 2561 สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธานในพิธีตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ บริเวณหน้าหอพระพนัสบดี อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

  การประชุมชี้แจงการจัดสรรอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2
0000

      วันที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดสรรอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2561 เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ต้องการลดภาระงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของครู โดยกำหนดให้โรงเรียนในสังกัด สพฐ. มีอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนครบทุกโรงเรียน โรงเรียนละ 1 คน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมชี้แจงการจัดสรรอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน

  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 39/2561 และประชุมสภาแฟ
0000

      วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 39/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 10 ตุลาคม 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 39/2561 และประชุมสภากาแฟ

  งานมหกรรมทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2561
0000

      วันที่ 8 ตุลาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ นายวิสิษฏ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการมหกรรมทางวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2561 วัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ให้ได้คุณภาพและนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพทั้งความรู้ ทักษะอาชีพ ทักษะการทำงาน ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สอดคล้องกับหลักสูตรการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ “ชลบุรีโมเดล” รวมทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ และสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้.....

อ่านเพิ่มเติม: งานมหกรรมทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุ่งสู่อาชีพ ปีการศึกษา 2561