รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 48/61
0000

    วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 48/2561 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 19 ธันวาคม 2561 มีดังนี้.....

อ่านเพิ่มเติม: รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 48/61

  การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 12/2561
0000

    วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 12/2561 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมกองทุนสวัสดิการฯ ครั้งที่ 12/2561

  ประธานพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ประจำปีการศึกษา 2561
0000

    วันที่ 17 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพพลานามัยของนักเรียนและได้ปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

อ่านเพิ่มเติม: ประธานพิธีเปิดงานกีฬาประเพณีนักเรียนอำเภอบ่อทอง ประจำปีการศึกษา 2561

  ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook ของครูกลุ่มรร.พานทอง 1 และพานทอง 2
0000

    วันที่ 16 ธันวาคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook ของครู สำหรับการขอให้มีวิทยะฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ" กลุ่มโรงเรียนพานทอง 1 และพานทอง 2 จำนวนทั้งสิ้น 269 คน เพื่อพัฒนาให้ครูมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความสำคัญของการบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน และสามารถบันทึกประวัติการปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรม Logbook ได้อย่างถูกต้อง โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก นางสาวสุดารัตน์ นันทพานิช ครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกประวัติการปฏิบัติงาน Logbook ของครูกลุ่มรร.พานทอง 1...