headcen

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว
 1

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการจัดการศึกษาและตรวจสภาพแวดล้อมสถานที่จัดการศึกษาและอุปกรณ์การจัดการศึกษาของ นางสาวประภัสสร มีบง ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 22/2563
 1

วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชบ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 22/2563 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 22/2563

ประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือก ก.ต.ป.น.
 1

วันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมประชุมทางไกล (Teleconference) เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการสรรหา และการเลือกคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมภิญโญตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมทางไกลสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือก ก.ต.ป.น.

ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
 1

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการปฐมนิเทศและบรรยายพิเศษกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่