headcen

สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการครูฯ ไปบรรจุเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
 1

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายดนตรี มีเบ้า รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ การโอนพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกข้าราชการครูฯ ไปบรรจุเป็นบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 23/2563
 1

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ชบ.2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 23/2563 เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา และดำเนินการประชุมเพื่อสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับคุณภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 23/2563

ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน
 1

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและประเมินความรู้ ความสามารถและความเหมาะสม เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนฯ มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการประเมินบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38ค.(2) เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน

ประชุมการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 1

วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. นายภมร หลอดแพง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้รู้ในบทบาทหน้าที่และสามารถปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือเด็กนักเรียนให้เป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมการปฐมนิเทศนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา