ร่วมรับชม"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 4/2563000
 

วันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ประกอบด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 4/2563 ...

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมรับชม"พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 4/2563

  ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการเขตฯ ครั้งที่ 1/2563รับชมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะDSC 7950
 

วันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการรับชมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยก ขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: รับชมประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะ

  ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการเขตฯ ครั้งที่ 1/2563000
 

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการข้าราชการและลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการบริหารเงินกองทุนสวัสดิการเขตฯ ครั้งที่1/2563

  ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching)000
 

วันที่ 27 มกราคม 2563 เวลา 10.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยงเพื่อนิเทศและให้คำปรึกษา (Coaching Team)ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพป.ชบ.เขต 2 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching)