การประชุมแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก
0000

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อปรึกษาหารือวางแผนด้านการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมแนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก

 การประชุมคณะกรรมการจัดทำ VTR งานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562
0000

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำ VTR งานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

อ่านเพิ่มเติม: การประชุมคณะกรรมการจัดทำ VTR งานเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2562

ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดศูนย์อินเตอร์เน็ต Uso Net โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม อำเภอบ่อทอง
000

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อินเตอร์เน็ต Uso Net โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม อำเภอบ่อทอง โดยมีนางวิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอบ่อทอง เป็นประธานในพิธี สำหรับการเปิดศูนย์อินเตอร์เน็ต USO Net ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกุ่มและประชาชนทั่วไปในชุมชนใกล้เคียงสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

อ่านเพิ่มเติม: ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดศูนย์อินเตอร์เน็ต Uso Net โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม อำเภอบ่อทอง

  ผู้บริหารและบุคลากร สพป.ชบ.๒ ติดตามชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๒ และประชุมสภากาแฟ
0000

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มอบหมาย นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 32/2562 ...

อ่านเพิ่มเติม: ผู้บริหารและบุคลากร สพป.ชบ.๒ ติดตามชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๒ และประชุมสภากาแฟ