5122566

พิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านหนองเสม็ด
0000

    วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติ และกล่าวแสดงความยินดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในพิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ สนามกีฬา และประปาหมู่บ้าน โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด

อ่านเพิ่มเติม: พิธีเปิดป้ายอาคารอเนกประสงค์ รร.บ้านหนองเสม็ด

เยี่ยมรร.สวนป่าคลองตาเพชรและรร.บ้านคลองโค
0000

    วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน และโรงเรียนบ้านคลองโค อำเภอบ่อทอง โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม: เยี่ยมรร.สวนป่าคลองตาเพชรและรร.บ้านคลองโค

ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโคกขี้หนอน
0000

     วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน

อ่านเพิ่มเติม: ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดโคกขี้หนอน

ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ
0000

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร และคณะ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ...

อ่านเพิ่มเติม: ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ