ฮิต: 38
โครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม
 1

วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมกิจกรรมโครงการ "บวร" ร่สมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน โดยมี พ.อ.ยุทธพงศ์ คงนิล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านเขาใหญ่