ฮิต: 8715

 

การจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563
 
2> ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
3> ประกาศ ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2563

 

4> ประกาศ ผลการประกวดราคา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

5> รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 2   detail1
  • รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 3   detail1
6> สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2563

 7> สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562    detail1

 

>> ภาพการติดประกาศ >>