ฮิต: 8714

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

1> แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562
  • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 
 
 
 

 

 
 
 
 
2> ประกาศ ประกวดราคา ปีงบประมาณ 2562
3> สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ปีงบประมาณ 2562
4> รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

 

5> สรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561     detail1

 

>> ภาพการติดประกาศ >>