ฮิต: 350
สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มรร.บ่อทอง 1
2 230202 10

วันที่ 1 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายธราธิป  วงษ์แก้ว รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ กลุ่มรร.บ่อทอง 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว รร.วัดสุวรรณารัญญิกาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี