ฮิต: 105
สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมตรวจประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอพนัสนิคม ปี 2566
2 230202 10

วันที่ 1 มีนาคม 2566 นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางศิริพร  ฉลอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมการตรวจประเมินรับรองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อำเภอพนัสนิคม ปี 2566 ณ รร.บ้านหนองพรม และรร.วัดใหม่ท่าโพธิ์ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี