ฮิต: 262
การประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานมหกรรมแก้หนี้ในระดับสพฐ.
2 230202 10

วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา  รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยนางอำภา  ไม้งาม ผอ.กลุ่มอำนวยการ และ น.ส.ณัฐนพิน  โปปัญจมะกุล นักจัดการงานทั่วไป เข้าร่วมการประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานมหกรรมแก้หนี้ในระดับสพฐ. เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมี ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2