ฮิต: 35
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566
2 230202 10

วันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วย นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล น.ส.วรวรรณ  ทองศิริ นักทรัพยากรบุคคล และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุมเพื่อพิจารณาและตรวจสอบข้อมูลการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครู สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2