ฮิต: 1101

ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำเขตพื้นที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (8 พฤษภาคม 2566)  >>รายละเอียด<<