ฮิต: 431
การประชุม อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 5/2566
S 10444810

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น.นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วย น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา  รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นางสุธาทิพย์ วิริยะเกษามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะอนุกรรมการ เข้าร่วมการประชุม อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 5/2566 โดยมีนายเอกวัสส์  อุษณีษ์พันธุ์ ประธาน อ.กคศ. เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2