ฮิต: 317
สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 20/2566
S 10444810

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานที่ประชุม พร้อมด้วยนายธราธิป  วงษ์แก้ว น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา  นายนุกูล  ชราศรี รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2  ผอ.กลุ่ม/หน่วย และผู้แทน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่  20/2566  และการประชุมสภากาแฟ เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติในการบริหารและจัดการการศึกษา ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 2