ฮิต: 400
การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงๆและความสงบเรียบร้อยอำเภอพนัสนิคม ฯ และ คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพนัสนิคม ครั้งที่ 5/2566
S 10444810

วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ น.ส.สุรัชดา  ภูรับพา รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงๆและความสงบเรียบร้อยอำเภอพนัสนิคม คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอพนัสนิคมและคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอำเภอพนัสนิคม ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมอำเภอพนัสนิคม ชั้น 2 อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี