ฮิต: 913

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ (25 พฤษภาคม 2566)  >>รายละเอียด<<