ฮิต: 409
การสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ สังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ
S 10444810

วันที่ 25 พฤษภาคม  2566 เวลา 09.30 น. นายยอดรัก  บุรวัฒน์ ผอ. สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายนุกูล  ชราศรี รอง ผอ.สพท. ชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยนางพรพินิจ  เสืออ่วม ผอ.กลุ่มนิเทศ นางสาววรรณา  จิตต์ศิลป์ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ เป็นคณะกรรมการในการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ณ ห้องคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2 ซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2566 มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจำนวน 6 ราย ณ ห้องคุ้มครอง ชั้น 1 สพป.ชลบุรี เขต 2