ฮิต: 1315

การขับเคลื่อนจริยธรรม สพป.ชลบุรี เขต 2

>> คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมฯ

 

>> แนวทางประพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำฯ     

 

>> รายงานการขับเคลื่อนจริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566