ฮิต: 586

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy สพป.ชลบุรี เขต 2

>> ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

 

 

 

>> รายงานการดำเนินกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2566

 

>> รายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566