ฮิต: 1717

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy สพป.ชลบุรี เขต 2

>> ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2567