ฮิต: 203
การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ เพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 และผลปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2
2 230202 10

วันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2566  ดร.สุเทพ ปาลสาร ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายธราธิป  วงษ์แก้ว รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะกรรมการ ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 2 และผลปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนเกาะจันทร์ 2 ณ ห้องประชุมต้นรกฟ้า โรงเรียนบ้านชุมนุมปรกฟ้า (ประสงค์ราษฎร์สงเคราะห์) อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี